Vivero de Empresas de Muskiz / Muskizko Enpresa-Mintegiak

Publicado el 19/11/2013

Noticia

VIVERO DE EMPRESAS

Con el objetivo de conceder un primer emplazamiento, posibilitando la creación y consolidación inicial de empresas, se pone a disposición de las iniciativas empresariales en fase de incubación y a empresas de reciente constitución, diferentes módulos para locales de oficina, ubicados en el pabellón municipal sito en el polígono de Santelices.
Se ponen a disposición hasta 10 módulos con diferentes superficies disponibles, que van desde los 13 m2 hasta los 64 m2.
En la resolución de las solicitudes de proyectos empresariales en incubación se tendrá en cuenta la viabilidad del proyecto como criterio de selección, valorada por los servicios técnicos de Forlan.
En empresas ya constituidas se decidirán las adjudicaciones en base a los siguientes criterios:
- Viabilidad del proyecto.
- Creación de puestos de trabajo.
- Inversión a realizar.
Las condiciones de uso del modulo estarán reguladas en el correspondiente convenio de cesión y con el fin de reducir los costes en los primeros años de puesta en marcha, la cuota establecida, referida al precio de mercado está bonificada para los tres primeros años de estancia en un 75%, 50% y 25%, respectivamente. En caso de que se apruebe con carácter excepcional alguna prórroga anual, la cuota no contará con bonificación.
Mas información en oficinas de Forlan y en el teléfono 946706016.


ENPRESA-MINTEGIAK

Lehen kokaleku bat emateko helburuarekin, eta horrela enpresen sorkuntza eta euren hasierako finkapena ahalbidetzeko, inkubazio fasean dauden enpresa-ekimenei zein eratu berri diren enpresei eskura jartzen zaizkie Santeliceseko poligonoko udal pabiloian dauden neurri ezberdinetako hainbat modulu bulego gisara erabiltzeko.
Azalera ezberdinetako 10 modulu ere jartzen dira eskura, 13 m2tik 64m2ra bitartekoak, berauek.
Inkubazio fasean dauden enpresa-proiektuen eskaerak ebaztean hautatzeko- irizpide gisara proiektuaren bideragarritasuna hartuko da kontuan Forlaneko zerbitzu teknikoek baloratuta.
Eratutako enpresen kasuetan esleipenak honako irizpide hauen arabera erabakiko dira:
- Proiektuaren bideragarritasuna.
- Lanpostuak sortzea.
- Inbertsioaren zenbatekoa.
Modulua erabiltzeko baldintzak dagokion lagapen-hitzarmenaren bitartez arautuko da, eta martxan jartzeko lehen urteetako kostuak murriztearren, egonaldiko lehenengo hiru urterako moduluak merkatuan duen prezioari %75eko, %50eko eta %25eko hobaria emango zaio, hurrenez hurren. Salbuespeneko izaeraz urteko luzapenaren bat onartzekotan moduluaren merkatuko prezioari ez zaio hobaririk emango.
Argibide gehiago nahi izanez gero Forlaneko bulegoetan eta ondoko telefono honetan 946 706 016 eskura daiteke.